10 éves az Ars Sacra

'AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK' Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 28.

Ars Sacra Poetica

"Hitünk szerint a Teremtő mindegyikünkben elvetette a hit magvát. Ha ezt tápláljuk, gondozzuk magunkban és másokban, kihajt, szárba szökken, kiterebélyesedik, virágot, gyümölcsöt hoz." 

10 évesek lettünk

Párizs, Bécs, Lisszabon és Brüsszel után 2007-ben Budapest rendezett Városmissziót, melynek gyümölcseként megszületett az Ars Sacra Fesztivál.

Célja az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit, a kultúra mélyén nyugvó szakralitást a felszínre hozni, elősegítve a lelkek felemelkedését, és spirituális egységét, igaz, örök értékeket hirdetni a mai értékválsággal küzdő világban.

 Az Ars Sacra Fesztivál minden év szeptemberének harmadik hetében, az Európai Örökség Napjaihoz kapcsolódva, 9 napon át egyre több és színesebb művészeti programot kínál, a kultúra kimeríthetetlen tárházából.

A lélekemelő programok múzeumokban, kultúrházakban, kávéházakban, iskolákban, sőt hajón, vagy más szokatlan helyszíneken zajlanak.

Szinte minden művészeti ág képviselteti magát a fesztiválon, mely az értékeket ingyenesen kínálja. Ezek a művészi alkotások, előadások is a hit virágai, gyümölcsei, melyeknek hangjait, színeit, illatát, ízeit szeretnénk mindenkivel megosztani, magvait újra meg újra elhinteni, hogy azok megsokszorozódva gazdagítsák a lelkeket!

Az Ars Sacra ANGYALAI

Akik megálmodák a Fesztivált

Hitünk szerint a Teremtő mindegyikünkben elvetette a hit magvát. Ha ezt tápláljuk, gondozzuk magunkban és másokban, kihajt, szárba szökken, kiterebélyesedik, virágot, gyümölcsöt hoz. Ezek a művészi alkotások, előadások is a hit virágai, gyümölcsei, melyeknek hangjait,

Felbuzdulva a lelkes visszajelzéseken, létrehoztuk alapítványunkat, amelynek célja a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást.

Akik megálmodták!

A szakrális művészetről

Erdő Péter

"Az emberi szó gyönge. Ahhoz, hogy mindazt kifejezzük, amit az ember alkotóként megtapasztal a világmindenségről és ami azon túl van, kevésnek bizonyul a beszéd. De létezik a művészet, amelynek ezer nyelve van, és amelyben mindig megcsillan valami, ami megmutatja: az ember jóval több, mint amit képzel magáról." 

Udvardy György

"A szakrális művészet kapcsolatot, találkozást, szövetséget kíván! És erre az embernek nagy szüksége van! Hogy fölfedezzük a lét örömét, a lét méltóságát, lelkünk magasba törését, hogy fölemeljük, hogy a Szentnél tudjuk lelkünket."

Jelenits István

"A szakrális művészetek hetében az a lenyűgöző, hogy nem csak a templomokban régóta rejtőző művészeti értékeket szólaltatjuk meg, henem élő művészek alkotásai is megjelennek zenében, költészetben, képzőművészetben, építészetben. Ez azt mutatja, hogy a hit ma is megérinti a művészeket. A hit és a művészi alkotókedv spontán egymásra találása egy hallatlanul eleven tanulságtétellé válik.

Kránitz Mihály

"A felületesen közlekedő ember, ha el is megy egy kiállításra, legtöbbször a saját véleményét fogalmazza meg egy alkotással kapcsolatban, s ezzel le is zárja azt a lehetőséget, hogy egy művészi kép, szobor őt megszólítsa.....    Kívánok mindenkinek elegendő időt arra, hogy felfedezze mindazt, ami képekben és ábrázolások mögött rejtőzik - vagyis hogy ne csak "a hallhatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk, mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök."

Thész Gabriella

"Az Ars Sacra számomra: Szeretet, Nyitottság és Befogadás. Adományozók és megajándékozottak egyaránt mi vagyunk. Köszönöm, hogy részese lehettem."

Bogányi Gergely

Kérdés: - A vallásosság segíti az előadót a mű hithű előadásában? - Anélkül nincs értelme játszani Liszt műveit! Itt konkrétan az istenhitről van szó. Liszt azért volt teljesen szabad, mert akaratát Isten akaratához igazította. Nagyon örülhetünk annak, hogy ez ilyen nyilvánvaló lett Liszt zenéjében. Ilyen mértékben és ilyen egyszerűen.

Lackfi János

"Az Ars Sacra olyan fura, ingyen van a művészet, de még tök menő koncertek is, és nulla forintért megkapod, mint a levegőt meg vizet......"                                 "Az Ars Sacra, az egylényegű három személy, Márta meg Ildikó meg Ilcsi, egyazon lelkület három arccal, és a közöttük folyamatosan keringő gömbvillám, a szeretet, mely egybetart napot és minden csillagot, mert művészet nélkül tud élni az ember, csak minek....."

NE FÉLJETEK! Jer 42,11

Az Ars Sacra Fesztivál valódi ereje a színes programkínálat és a fellépők

Számtalan előadás, koncer és kiállítás színezi idén is a Fesztivált!

Idei programokról

Nézze meg !!!!!!!!!!

Az Ars Sacra Fesztivál elmúlt 10 évének  főbb programjai képekben

Koncertek

"Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása." Robert Schumann

"Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki ezt minnél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője." Kodály Zoltán

"Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imátkozni." John Lennon

"MInden művészet egyazon forrásból ered" Liszt Ferenc

Kiállítások

"Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam."Michelangelo Bounarotti

"A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg." Auguste Rodin

"A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát." Pablo Picasso

„Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni.” V. Van Gogh

Színház, irodalom

"Boldog, ki elmereng az örök dolgokon." Victor Hugo

"Árulónk, a kétség: attól foszt meg, mit könnyedén elérnénk, ha volna merszünk"William Shakespeare

Egyéb programok

"Minden művészet legmagasabb feladata, hogy a látszat által megadja egy magasabb valóság káprázatát" J. W. von Goethe

"A művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz." Pilinszky János

"Milyen kevés zajt csapnak az igazi csodák! Milyen egyszerűek a lényeges események!" Antoine de Saint-Exupéry

"A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne." Hamvas Béla